Multi-Dimensional Fotonische licht activeringen voor ontwaakte zielen.

De vibratie van het fysieke lichaam is/was te laag...

Dit ondersteuningsartikel voor het Lichtlichaam is bedoeld om te helpen bij een begrip, een vibrationeel/energetisch begrip.

Het menselijke aspectspeelt graag in de "hoge vibratie/lage vibratie" als een "beter dan/niet goed genoeg" egospel.

Dit is zo totaal anders dan dat.

Ieders Lichtlichaam is hun “Voertuig” om de fysieke lichaamsascentie te laten plaatsvinden.

Het bouwt energetisch ieders Merkaba op met elk fotonisch/kosmisch/zonnelicht upgradeproces...

Hoewel ik al jaren andere deelactiviteiten heb, heb ik ook meer dat ik zal bereiken om verder te ondersteunen / assisteren.

NIEUWE Aarde wordt ERVAREN DOOR HET BEWUSTZIJN VAN JOU/ONZE LICHTLICHAAM….

Een niveau van Bewustzijn dat ons in staat stelt om energetisch te "bestaan" voorbij het oude alles van daarvoor.

De "reden" die we voorheen niet konden, is omdat de vibratie van ons fysieke lichaam "te laag" was (ik zal doorgaan met het in meer detail uitleggen als we gaan).

Ons vermogen om onze Hoogste Staat van Bewustzijn te bereiken/behouden/behouden is hieraan gerelateerd.

Omdat dit een continu proces is, breiden we uit/inkrimpen en bij elke uitzetting/inkrimping vindt er een heel DNA/Cellulaire Transformatie/Evolutionaire proces plaats.

Dit gebeurt/gebeurt in stappen, omdat de hele transformatie jaren duurt … omdat het veel te veel LICHT is voor het lichaam om de onmetelijkheid aan te kunnen, dus het lichaam wordt bij elk upgradeproces over zijn limieten “geduwd” om het “aan te kunnen”

Belichamen van meer Licht/Bewustzijn bij elke mega-lichte ontploffing die plaatsvindt…..

Licht bestaat op verschillende FREQUENTIES.

Een heel LICHTSPECTRUM ten opzichte van verschillende frequentiebandbreedtes, evenals Lichtquotiënt bepalen alles.

Wanneer we de verschillende dichtheden van elke Dimensionale Frequentiebandbreedte observeren, is het verschil Lichtquotiënt/Densiteit ...

....wat dan correleert met "ego" en "hogere zelfaspecten" en nog veel meer.

Dit is een overgangsproces... in elk detail.

De overgang van “donker/dicht” naar Licht.

De overgang van ego naar puur hart.

De overgang van onbewust naar bewust.

De overgang van het Oude Aarde Bewustzijn naar het NIEUWE Aardse Bewustzijn en zo veel meer.

Lichtlichaam Kwantum Geometrie verandert/bouwt met elke "nieuwe" Hogere Staat van Bewustzijn en "nieuwe" Multidimensionale voltooiingsproces van lichaamssjablonen:

Het fysieke lichaam moet zijn Lichtquotiënt in de loop der jaren "bouwen".

Elk lichtcode Upgrade-proces triggert/activeert ego-vervormingen (diepgewortelde programma's) en separatieprogrammering/conditionering om te wissen.

Dit werkt op cellulair niveau en voor heel 3D en delen van 4D zonder enig besef van "wat alles is", omdat deze mentaliteiten/mindsets in plaats daarvan naar andere percepties/verklaringen/begrippen gaan.

Dit komt door de conditionering/programmering/geloofssystemen die stil werden gehouden….

Om ervoor te zorgen dat het lichaam ZUIVER BRONBEWUSTZIJN/FOTONISCH LICHT HOUDT, moet de dichtheid van het lichaam constant volledig verschuiven en moet de lineariteit worden opgelost...

Het hele lichaam en veld moeten volledig herschreven worden door middel van "Lichtcodes" en Energetica op een kwantumniveau...

Oneindige "nieuwe" geometrieën worden "geïntroduceerd", nieuwe vergelijkingen berekenen alles.

Elke "realiteit" slechts een perceptie...

...een overtuiging...

De energieën die aanwezig zijn in elke ervaring, bepalen alles.

NIEUWE Aardse werkelijkheden worden zichtbaar door ieders kwantum Staten van Bewustzijn die direct correleren met ieders diepe innerlijke/Goddelijke/Heilige Verbinding en een Herinnering die alles overstijgt….

NIEUWE Aardse Realiteiten worden geboren/geboorte door ieders eigen diepe innerlijke her-verbinding met allen als EEN, door TE HERINNEREN dat alles Pure Liefde is en door een VERENIGDE STAAT VAN BEWUSTZIJN….

Ieders Lichtquotiënt dicteert dit alles.

De fysieke lichaamsdichtheid bepaalt hoe lang men deze "hogere staten van hart-bewustzijn-expansie" kan volhouden.

Hoe minder dichtheid (niet het gewicht, want dat is anders), hoe groter het kan worden.

Het vermogen om volledige expansie “over” meerdere dimensies/frequentiebandbreedtes voor langere perioden te behouden/aanhouden, helpt elk bij het tot stand brengen van een geheel nieuwe manier van leven/bestaande/functioneren….. die alle oude manieren vervangt door “nieuwe”.

Ieders lichaam en veld moet dit proces van “opbouw” en herstructurering tot stand brengen door de integratie van Puur Licht Bewustzijn….

Dit is een onderdeel van ieders natuurlijke/organische Kwantum Licht-technologie die online komt vanuit het lichaam, aangezien elk meer fotonisch/plasma/zonne-/kristallijn licht belichaamt.

Lichtfrequenties zijn hoorbaar wanneer men volledig afstemt en deze frequenties gebruikt om af te stemmen.

In het begin is het vervelend en triggert/komt onder de huid (letterlijk) en "veroorzaakt" spontaan verschillende expansies, maar waar de lichaamsdichtheid nog steeds een diepe programmering heeft, maakt dit iemand duizelig, licht in het hoofd (flauwvallen kan ook voorkomen).

Krachtige fotonica kan een "zwaarte", een "coma"-achtige slaaptoestand en nog veel meer "creëren".

Het lichaam kan sterk en snel of continu "spoelen" terwijl ultrasone lichtfrequenties werken om de dichtheid te zuiveren en iemands algemene trillingsfrequentie sterk/krachtig/snel te verhogen.

Zwaartekrachtverschuivingen zijn een onderdeel van Fotonische licht activeringen. .

"Geheugenverlies", verlies van evenwicht en zicht/gehoor kan ook worden/worden beïnvloed tijdens verschillende stadia van Lichtlichaam-upgrades.

Dit alles om de trillingsfrequentie van het fysieke lichaam te verhogen, zodat het meer Fotonisch Licht kan vasthouden.

Fotonische lichtfrequenties oscilleren constant, net als de trillingsfrequenties van ons lichaam.

Algehele trillingsfrequentie = oscillerende snelheid / atomaire spinsnelheidscyclus op cellulair niveau:

Door onze diepste en meest innerlijk verbonden staten van bewustzijn vindt alles ORGANISCH EN NATUURLIJK plaats….

Lichtfrequenties verhogen de/onze oscillerende spinsnelheid op natuurlijke, organische wijze en verder dan wat het fysieke lichaam in eerste instantie aankan.

Dit is om de lineariteit teniet te doen, aangezien het lineaire menselijke aspect blijft proberen de "controle" te behouden door de geest betrokken te houden.

Alle controlemechanismen moeten ervoor zorgen dat ieders vibratie de grenzen van het menselijke ego-aspect overschrijdt, wat onbewust beperkingen en beperkingen creëert die dit Lichttechnologieproces in de weg staan.

Dit is een proces van volledige overgave.

De geest/lichaam/energie... alles.

Wanneer ons lichaam op elk niveau en op elke manier volledig ontspant, kan ons hart zich eindelijk volledig openen, en dat is wanneer de denkende geest ontspant / bezwijkt en ons lichaam VRIJ is om op natuurlijke wijze zijn vibratie op eigen kracht te verhogen.

Leren om verschillende dingen te gebruiken om dit proces te ondersteunen, is belangrijk en essentieel voor ons allemaal.

Er zijn veel manieren om dit te doen...

....die veranderen/evolueren terwijl we allemaal doorgaan/uitbreiden/groeien/gaan.... (natuur, zon, kristallen, water, ultrahoge frequenties/tonen en meer).

Hoe sneller ons atomaire/sub-atomaire cellulaire lichaamsveld ronddraait, hoe langzamer alles "binnen" is.

Hoe meer dichtheid we vasthouden, hoe meer lineair we zijn, hoe langzamer de atomaire spinsnelheid, wat betekent dat hoe lager onze vibratie is.

Dichtheid vertraagt.

Licht verhoogt spin/flow.

Hoe langzamer/dichter de spin, hoe "sneller" en minder aanwezig we zijn, omdat onze geest te snel werkt (ego-aspect).

De sleutel is om de geest zo volledig te vertragen dat hij van frequentie kan "schakelen". letterlijk.

Dit wordt ondersteund/ondersteunt een volledige/hele lichaams vibrationele/energetische verschuiving.

Gamma Lichtlichaam = 6e Dimensionale Lichtlichaam/Merkaba = Fysieke Lichaams Ascentie:

Ieders Merkaba bouwt op terwijl ieder alle nieuwe werkelijkheden creëert/bouwt in lijn met het NIEUWE Aarde/Ziel Bewustzijn.

Een bewuste omkering van polariserende energieën (hart over ego/hoofd) activeert de veldspin van de Merkaba.

Het NIEUWE Aardelichtlichaam werkt op een minimum van Gamma Frequentie Deeltjes en Golven:

Dit betekent dat ons hele lichaam een Gamma Brainwave State moet bereiken.

Superchargen is in eerste instantie een understatement.

Deze ENERGETISCHE superlading laadt het elektrische systeem van ons hele lichaam op en dient in het begin elke keer een ander doel:

Vervorming opruimen afkomstig van de wortel.

Dienstbaarheid aan de mensheid die uitgaat van de wortel.

Kracht als Licht straalt uit de wortel.

Zuiverheidsbewustzijn en zielsintegriteit brengen alles naar een geheel nieuw niveau van begrip van alles….

Het oude van binnenuit uitwissen is ook een understatement…

Gerichte output en productiviteit nemen toe met elk multidimensionaal bewustzijnsniveau dat wordt bereikt/vastgehouden.

Niet nadenken, gewoon zien en doen.

De verwerkingssnelheden door het hele kristallijne lichtlichaam nemen ook aanzienlijk toe.

TOTALE Verantwoordelijkheid voor onze eigen Energie en alles wat we toestaan te gebeuren binnen onze eigen realiteit/wereld/veld.

Opnieuw afstemmen is veel gemakkelijker, omdat compromissen sluiten op Zielniveau niet langer een optie is (oud ego-programma).

Heden/Dit/NU Moment is alles wat bestaat...

Bewustzijn/Creatie bestaan allemaal naast elkaar vanaf hier.

Dit hele proces wordt op zijn plaats gehouden door jouw/onze energie.

We ontkoppelen ons niet van onze Lichtlichaam, Merkaba of de frequentiebanden van 5D+.

We houden dit vast en respecteren wat ons lichaam nodig heeft en brengen de veranderingen in onze eigen realiteit aan om dit te ondersteunen.

Ieders Merkaba is een Licht Constructie, een Levend Energetisch Veld dat opereert op een 6e Dimensionale Niveau van Bewustzijn...

...wat betekent dat ieders gedrag/handelingen afkomstig zijn van een Opgestegen Staat van Bewustzijn en elke HANDELING vanuit deze plaats/ruimte is wat BOUWT.

Het is de implementatie van ACTIE vanuit een 5D-niveau van bewustzijn en hoger.

Deze HANDELINGEN keren de polariteit van alle oude manieren om en brengen alles in een vibrationele/energetische afstemming met een organische 6e Dimensionale REALiteit die ieder van diep van binnen LEEFT.

Elke volledig Bewuste HANDELING bouwt hierop een hele “realiteit” op.

Het hogere zelf/zelf-aspect(en) komen ZIJN, dit volledig vasthouden en je hele wereld/realiteit/leven hiermee afstemmen....

....is hoe de 6e Dimensie wordt bereikt en hoe de Merkaba zichzelf voltooit.

Kwantumvergelijking: Niveau van Bewustzijn dat op cellulair niveau wordt onderhouden/gehouden en met ieders hele lichaamsveld = hele realiteit/ervaring….

6D Niveau van Bewustzijn =

De Gehele Werkelijkheid is uitgelijnd op Zielniveau met Dienstverleningsrol Vervulling voor de Mensheid die naar de voorgrond beweegt op een totaal andere/nieuwe manier waar alles voortkomt uit de Zuiverste Vorm van LIEFDE die bestaat en elk op deze manier wordt behandeld.

De 6e Dimensionale Lichtlichaam is degene waar de Merkaba organisch in staat is zichzelf te voltooien.

Hiervoor is volledige ego-overgave vereist.

24-Strand Lichtlichaam DNA = 12 Dimensionale Lichamen/Frequentie Bandbreedtes beschikbaar om te leven...

Alles ontgrendelen is het tegenovergestelde van wat iedereen zou "denken".

Het is het tegenovergestelde van proberen...

...en gebeurt wanneer onze harten volledig open zijn, de hele weg...

...onze lichamen volledig ontspannen zijn en volledige ego-overgave plaatsvindt/wordt bereikt.

Alle informatie, aangeboren vermogens, alles wat ieder van ons wil weten...

....zit opgesloten in ons DNA, wachtend op ieder van ons om volledig af te stemmen op/met ons eigen Bewustzijn...

Uitbreiding op energetisch niveau vindt plaats wanneer ons lichaam in staat is een bepaalde trillingsfrequentie te bereiken.

Door deze uitbreiding kunnen we zien, ervaren en toegang krijgen tot dat wat anders "onzichtbaar" is...

Een SLEUTEL tot dit alles is de vibratie/vibratiefrequentie van het fysieke lichaam.

Om de IMMENSITEIT VAN HET LICHT DAT WIJ ZIJN TE HOUDEN, moet het voortdurend worden "opgewaardeerd" en ondersteund op manieren die helpen bij het bereiken/vasthouden van een Hogere Staat van Bewustzijn/vibratiefrequentie op atomair niveau

De op koolstof gebaseerde lichaam functioneert heel anders dan een Gamma/Kristalline/Plasma Lichtlichaam.

Zie het in zekere zin als een hybride lichaamssysteem.

Met elke "hogere frequentie" die wordt geïntroduceerd/geactiveerd, moet het lichaam een immense dichtheidsopruiming, moleculair-herstructureringsproces en reorganisatie op cellulair niveau ondergaan, zodat het lichaam kan functioneren op een veel hogere trillingsfrequentie dan ooit tevoren.

Dit continue proces van Upgraden is ook een onderdeel van ieders Ascentie en Multi-Dimensionale Bestaan.

De hele planeet gaat nu door dit snelle acceleratieproces, maar in een veelvoud van verschillende fasen, dus openstaan voor alle nieuwe inzichten/realisaties/mogelijkheden en totaal verschillende "antwoorden" zijn niet belangrijk/sleutel.

Fysiek Lichaam Ascentie/Expansie van Bewustzijn/Licht

Belichaming is geen ziekte...

Het menselijke ego-aspect gebruikt het woord "symptomen", wat leidt tot een mentaliteit die iemand een slachtoffer van dit alles houdt.

Door de bewoording te veranderen, verandert de mentaliteit, die op zijn beurt verandert hoe het lichaam reageert.

Deze reactie is meer dan belangrijk, omdat het lichaam zich kan afsluiten en weerstand kan bieden (lijden/pijn/strijd creëren) of het kan zich overgeven/loslaten en eren/het LICHT toestaan HET SYSTEEM TE OVERSTROOMEN zodat een heel alchemistisch proces kan plaatsvinden.

VERGEET NIET, DE TRILLING VAN HET FYSIEKE LICHAAM IS/WAS TE LAAG om de onmetelijkheid van het LICHT dat nu dag en nacht actief is, vast te houden, te behouden, in stand te houden en te integreren.

Het lichaam heeft 100% ondersteuning nodig om dit immense proces van de overgang van een op koolstof gebaseerd lichaam naar een op multidimensionaal licht gebaseerd lichaam te kunnen uitvoeren.

Het lichaam zal moeite hebben om te integreren en altijd net buiten zijn grenzen worden geduwd om de immense programmering en dichtheid die erin wordt vastgehouden af te breken.

Fysieke pijn en emotionele pijn zuiveren het lichaam als “blokkades” waar energie niet vrij kan bewegen.

Dit is een belangrijk onderdeel van het proces van loslaten, omdat energie uit het lichaam moet worden "verwerkt".

Dit bewust doen levert een ander resultaat op dan weerstand.

Het Lichtlichaam zal vaker voorkomen naarmate we doorgaan/gaan, terwijl de trillingsfrequenties van de planeet blijven stijgen en hoe het menselijk lichaam hierop reageert volledig niet-lineair is, wat vereist dat we allemaal verschuiven/overschakelen naar een ander begrip als naar "wat er in het lichaam gebeurt" wanneer er iets gebeurt.

De denkwijze van het menselijke ego zal denken dat er iets "verkeerd" is en probeert te "terugkeren" naar een overtuiging van iets dat gerelateerd is aan een oud aards bewustzijn...

Dit gaat veel verder dan dat alles.

Dit is het tegenovergestelde van alles wat iemand "onderwezen"/geloofde.

Ga dieper naar binnen.

Luister naar je fysieke lichaam terwijl het met je spreekt/communiceert.

Leer zijn taal. Het is intelligenter dan welk menselijk aspect dan ook.

Goddelijke Intelligentie is compleet anders en het Licht dat door ieders lichaam werkt is dit.

Stem af op het Bewustzijn van je lichaam met je Bewustzijn… ♫ Versmelt met je lichaam…

Heb je lichaam lief en ondersteun het volledig.

Verschuivende Mindsets & Percepties zijn noodzakelijk...

Dit hele proces is verkeerd waargenomen en relatief aan perceptie.

Als iemand iets op een bepaalde manier waarneemt, dan dicteert dat geloof.

Dit daagt ieders hele geloofssysteem op elke manier uit.

ALLES IS HET LICHTLICHAAM...

Toch is het "hoe" totaal anders dan de menselijke aspecten waarnemen.

Een totale verschuiving in perceptie is nodig…

De oude manieren zullen niet werken en niet langer ondersteunen of 'toepassen'.

Het Lichtlichaam ontwaakt in het lichaam.

Energie begint te bewegen.

Elektrische impulsen nemen toe.

Een immense lichaamsontgifting begint en zal doorgaan totdat een Gamma Frequentie door het hele lichaam is bereikt.

Het menselijk lichaam zal onderweg ook heen en weer schommelen tussen de fasen Plasma Lichtlichaam en kristallijne Lichtlichaam.

De Lichtlichaam is constant aan het bouwen, afstemmen, hercoderen, herkalibreren, wissen en schakelen tussen verschillende trillingsfrequenties/oscillatoire snelheden.

Het menselijk lichaam heeft een immense dichtheid (scheidingsprogrammering) om te zuiveren.

Dit is wat het lichaam nog steeds aan 3D- en 4D-versies van de oude aarde bond...

Als een basislijn 5 Dimensionale Niveau van Bewustzijn is vastgesteld, gaat het lichaam door een enorme energetische transformatie en alchmeisch proces om ook deze algemene vibratie te bereiken.

Dit gaat verder met elke geïntroduceerde dimensie/frequentiebandbreedte.

Het lichaam moet deze Ultra-Sonische Frequenties volledig integreren door alles op cellulair niveau te zuiveren, niet van deze nieuwe frequentie (Bewustzijnsniveau).

Terwijl het dat doet, wordt ook het hele lichaamssjabloon voortdurend opnieuw geschreven.

Menselijke ego-aspecten willen een "quick fix" en onmiddellijke antwoorden/resultaten.

Het "denkt" dat alleen omdat iets wel/niet gebeurt, dat "dat" is wat echt is...

....terwijl het in wezen bijna altijd iets heel anders is en vaak zelfs het tegenovergestelde van die perceptie/geloof.

Dit is een lang en moeizaam proces, een proces dat vele maanden en jaren duurt voordat verschillende fasen zijn voltooid/voltooid.

(We zitten erin voor de lange termijn piepgeluiden!)

Waar de menselijke geest bij betrokken is, wordt alles verkeerd waargenomen.

De menselijke geest/geloof/perceptie IS HET BLOK …. letterlijk de werkelijke dichtheid/barrière.

Lichaamsonderdrukking:

Alles wat onderdrukt wordt, moet worden geactiveerd, geactiveerd en de programmering/het programma moet volledig worden gewist/vrijgegeven.

Dit deel vindt plaats in verschillende fasen, omdat kernprogramma's zichzelf blijven herhalen totdat het kernprogramma is gerealiseerd en bewust is gewist uit de sjabloon en het veld van het hele lichaam.

Onderdrukking verankert het lichaam vibrationeel in een lagere dichtheid.

Emoties eren zorgt ervoor dat onderdrukte energie opstijgt en helder wordt, zodat het fysieke lichaam opnieuw kan afstemmen en zijn trillingsfrequentie hoger kan brengen dan de frequentie van die onopgeloste emotie ervoor.

Met voldoende programma-opruiming kunnen de lichaamssjabloon en de volledige genetische samenstelling zich dan aanpassen/opnieuw uitlijnen/opnieuw kalibreren/hercoderen.

Elk deel van het lichaam ondergaat dit immense proces….

Het Lichtlichaam veroorzaakt onderdrukking zodat het lichaam een zeer belangrijke energetische bevrijding kan ervaren.

Deze release maakt deel uit van een veel groter herkalibratie- en vibratieheruitlijningsproces en is gerelateerd aan de elektromagnetische eigenschappen van het lichaam.

Het lichtlichaam is multidimensionaal, dus het lichaam moet ook multidimensionaal worden.

Het menselijk lichaam is oorspronkelijk niet gebouwd voor Multi-Dimensionaliteit, dus er moet voortdurend een heel herstructureringsproces plaatsvinden.

Dit zal ook correleren met ieders “externe” feitelijke ervaring/realiteit/wereld.

Omdat alles vibrationeel is, zal de correlerende dimensie/frequentiebandbreedte een vibrationele match zijn met het Lichaamsbewustzijn.

Neurale netwerksystemen, botten, organen, klieren, bloed, zuurstof, vlees, huid, ogen, hersenen, spieren, ruggengraat, tanden, haar ...

Elk deeltje van het lichaam ondergaat een enorm "revisie"-proces terwijl het lichaam werkt om lichter en helderder te worden dichtheid gehouden.

Het bloed/zuurstof, longen, gewrichten, hart...

....elk deel van het lichaam is inbegrepen.

Ook zware metalen, zuurstofgehalte, bloed/plasmadichtheid, de pijnappelklier (en alle andere klieren) worden massaal “bewerkt”.

Dichtheid is niet het gewicht, het is hoe "strak" en beperkend alles is.

Hoe strak de spieren zijn, hoe dicht het vlees opeengepakt is (ik heb hier op dit moment geen andere woorden voor), hoe SCHOON het lichaam is….

Het op koolstof gebaseerde 3D-lichaam functioneerde op verstoringen die werden aangewakkerd door emoties, specifiek voedsel, chemische onevenwichtigheden (ongezien) en gedegradeerd DNA/genetica die Kosmische Frequenties proberen te herstellen.

Er is een hele bewustzijnsverschuiving nodig om het lichaam door de onmetelijkheid heen te ondersteunen in plaats van er tegen in te werken.

In plaats van alles te bekijken vanuit een 3D gebroken/fractal weergave, kijken we naar alles vanuit een 12D+ weergave en leggen dan 3D/4D/5D/6D+ uit...

Het is gemakkelijker op deze manier, omdat we naar/vanuit het geheel kijken en elk een fractaal van dat geheel.

Dus in plaats van dat 3D of 4D 'realiteit' is, is het slechts één versie (de meest beperkte/beperkte versie), waarbij de andere dimensies (Niveaus van Bewustzijn) zoveel meer bieden voor iedereen die dit omarmt.

Het is eenvoudig als we Bewust de Energieën van de Oude Aarde en de NIEUWE Aarde naast elkaar observeren.

Door dit te doen kunnen we dan de Energetische Ervaringen kiezen die de hele mensheid ondersteunen door mededogen, liefde en Levende EENHEID om de programmering van de Oude Aarde te transcenderen in plaats van ernaar te blijven leven.

Lichaamsbewustzijnsoefening:

let op wanneer uw lichaam samentrekt of strak of beperkend aanvoelt.

Besteed aandacht aan wat ervoor zorgt dat je lichaam zich zo voelt.

In staat zijn om te ademen, het lichaam af te stemmen en te ontspannen en dan de programma's/systemen te herkennen die "ervoor zorgen" dat uw lichaam "beperkt/samentrekt" zal u helpen te begrijpen hoe uw lichaam nog steeds de oude 3D-programmering van de aarde in zich heeft.

Deze programmering is wat je bindt.

Het geloof, de mentaliteit en het compromitteren van je ZIEL/Licht om te "leven volgens die" oude manier/geloof nog steeds…..

5e Dimensie: Je lichaam zal ontspannen aanvoelen.

Je hart zal zich openen, je geest zal kalmeren, de vibratie van je lichaam zal VERHOGEN en Vrede, Aanwezigheid, zachtheid, vriendelijkheid en Pure Goddelijke Harmonie zullen overal gevoeld worden.

Het herkennen van uw eigen "programmering" is de sleutel.

Anders kun je geen toegang krijgen tot BEWUSTE KEUZE (Goddelijke Wil), en onbewust doorgaan met het sluiten van compromissen en het accepteren van minder dan PURE LIEFDE als een realiteit opnieuw/nog steeds.

NIEUW Aardbewustzijn:

Alles komt voort uit de zuiverste vorm van liefde die bestaat.

Immense Innerlijke KRACHT maakt hier deel van uit, net als het bewust ALLES NIEUW creëren om de oude verouderde vibrationele/energetische verkeerd uitgelijnde manieren van het Oude Aarde Bewustzijn te vervangen….

Onthoud:

DIT IS NIET IETS DAT WE "PROBEREN TE DOEN".

DIT IS IETS WAT WIJ VOLLEDIG OVERGEVEN.

Het is door volledige overgave van het ego-lichaamsbewustzijn dat de automatische respons/veiligheidsmechanismen/weerstand van ons lichaam wegvalt/oplost...

....wat ons Lichtlichaam in staat stelt te activeren, de polariteit om te keren en onze lichamen/velden te upgraden zonder onze eigen innerlijke angst met dit organische, natuurlijke en DNA Bewustzijn Evolutieproces van het versnellen van Lichtbelichaming.

Blijf je eigen fysieke Lichtlichaam eren en ondersteun het volledig zodat het alles voor je kan "doen".

Door dit te doen, zal je hele perceptie van de "realiteit" verschuiven.

Nieuw bewustzijn, nieuwe gevoelens, nieuwe vaardigheden en nieuwe opties zullen aanwezig zijn om je NIEUWE Aarde/Hoogste, Zuiverste en mooiste versie van jou vibrerend/energetisch te ondersteunen.

Een Bewustzijn