Nieuwe Aarde MENS: belichaming van goddelijk licht

Terwijl de Evolutie van de Mensheid blijft versnellen, blijft het oude naar boven komen/worden zichtbaar om te VOELEN en te observeren voor het uitbreiden en verschuiven van Bewustzijn....

Dit proces van overstappen uit de oude wereld, voorbij de denkwijzen en grenzen gaan die voorheen als "werkelijkheid" werden geaccepteerd...

....kost tijd (jaren/eonen), als ontwaken uit immense illusies en dromen en naar een geheel nieuwe droomruimte/realiteit /ervaring daagt de basis en het weefsel uit waarop "realiteiten" werden gebouwd en van diep van binnen als "echt" werden gehouden ...

Ontwaken is nog maar het begin voor ons allemaal ...

....diep diep in slaap zijn in de wakende staat zonder enig besef van "hoe", het opduiken van onder een deken, een mist ....

...onze ogen afvegen om te zien ...

....letterlijk een andere dimensionale versie van "realiteit" waarvan we niet zouden geloven dat deze bestond, omdat het volledig "inging tegen" alles wat we eerder hebben geleerd / geleerd / begrepen / geloofden ... en toch wisten, diep diep diep van binnen ... en vergeten.

Om letterlijk HET GODDELIJKE, de Goddelijkheid die WIJ ELK ZIJN, te belichamen.....

....we moeten dit vanuit onze KERN kunnen VOELEN…. de Zuivere Goddelijke Essentie, de Zuiverheid, de Schoonheid… komt voort uit de diepte van onze PURE HELE ZIEL....

....ons eigen Licht...

...terwijl het ontsteekt, de God-Bron Vonk...

...om helder te blijven branden…

De Drievoudige Vlam van Goddelijke Liefde, Duikende Wijsheid/Intelligentie en Goddelijke Creatie, een geboorteproces dat plaatsvindt in ons lichaam....

...terwijl ons lichaam/WIJ RE-evolueren als Licht.

Door ons Licht, onze Lichtlichamen, zijn we in staat om deze Goddelijke Heilige Vereniging (Herinnering) van binnen te ervaren.

We zijn in staat om de NIEUWE Aarde te ervaren....

...een levend verenigd veld van bewustzijn dat van binnenuit naar buiten komt....

....en breidt zich uit voor zover we het toelaten en voor zover we verbonden zijn en in staat zijn om vast te houden / Belichamen ...

Door onze Goddelijkheid, onze Zuiverheid, ons Licht....

.....ondergaan onze fysieke lichamen voortdurend een snel transformatieproces van “herconfiguratie” door de inductie van “Lichtcodes” die alle nieuwe werkelijkheden presenteren als we ons bewustzijn erop afstemmen ….

Door onze Goddelijke Verbinding blijft ons Lichtlichaam, het Licht in ons Fysieke Lichaam, zich uitbreiden en groeien….

Door onze eigen diepe heilige verbinding met onze eigen Goddelijkheid/Goddelijke Aspecten/Zelf...

....ondergaan we een immense "verandering/verschuiving" van binnen...

....en worden we iets totaal anders dan we voorheen waren....

Niet langer gescheiden, niet langer gebonden aan een individuele identiteit, de beperkingen, de persona's, de illusies vallen allemaal weg/los op....

....en WIJ, als een Bewustzijn van ÉÉN....

....komen tevoorschijn....

....en het LICHTWEZEN dat WIJ ZIJN, ontwaakte zielen, vervangt alles wat we ooit “dachten”….

HOGER ZELFUITVOERING… dit is anders....

....omdat het volledige ego-overgave is, zodat het Licht letterlijk ons hele lichaam kan overnemen en we kunnen vullen met Goddelijk Licht/Puur Bronbewustzijn en beginnen te ZIEN en te ervaren door ons Hoger Hart/Hoger Geestbewustzijn...

....wat letterlijk een "hele nieuwe wereld" niet eerder zichtbaar...

...omdat onze harten gesloten waren, onze geest gefixeerd was en we ons zo stevig vasthielden en ons niet wilden overgeven om ons eigen LichtZelf/Aspecten toe te staan 'over te nemen'... (angst).

Maar als we dat eenmaal doen, is niets ooit meer hetzelfde...

Een hele NIEUWE WERELD wordt binnenin geboren.

Er gaat een hele nieuwe ENERGIEKE wereld open.

Innerlijke dimensies die voorheen niet toegankelijk waren, omdat de portalen (StarGates) nog verzegeld waren...

...door overlevingsmodus, kopie-mechanismen en onzichtbare angsten...

Alles van een "plotselinge", een multidimensionale wereld ...

....biedt een tijdje duidelijkheid en verwarring.

Het is een uitdaging om te zeggen wat wat is, wat echt is en wat niet...

....toch is er een weten, een gevoel, een gelijkenis met iets dat we allemaal zijn vergeten....

....die sterker wordt naarmate we dieper duiken, hoe dieper we graven in deze “afgrond” die de sleutels en codes ontsluit naar het NIEUWE AARDE-BEWUSTZIJN....

....en presenteert de oude wereld om zichtbaar/gezien te worden voor wat het werkelijk is/was....

....een illusie van de werkelijkheid die ooit werd geloofd….

De overgang is uitdagend voor onze ego-aspecten, maar eenvoudig door ons Goddelijke Licht.

Ter vereenvoudiging hebben we in het begin 2 aspecten (veel meer, maar daar gaan we nog niet naar toe) ...

Ons Hogere Zelf en ons Lagere Zelf ...

....waarvan er veel beschrijvende namen worden gebruikt die alles kunnen verwarren of triggeren zoals het werkelijk is ....

....als de aspecten van het menselijke ego gehecht raken aan de woorden, geïdentificeerd worden met de woorden en het hele punt missen...

DE ENERGIE, HET BEWUSTZIJN van elk en hoe deze correleren...

Om de dualiteit en polarisatie te observeren, vergelijken we zodat iedereen het kan zien/begrijpen.

Ego/Donker/Schaduw/Kleine Zelf/ Individueel Ik/Lagere Zelf….

Goddelijk Licht/Licht/Pure Liefde/Goddelijkheid/Bron/WIJ Bewustzijn/Hoger Zelf of Zelven...

We moeten allemaal kiezen welk aspect we besluiten te ZIJN, welk aspect we toestaan om "de show te leiden", welk aspect we ZIJN in elke uitwisseling en dit bepaalt welke ervaring we creëren / toestaan / hebben ...

Hoe meer we ONS ZELF ALS LICHT HOUDEN, hoe meer we de constructies van onze nieuwe realiteit op hun plaats houden, hoe meer we LICHTBEWUSTZIJN UIT zenden....

....hoe meer ons uiterlijk het NIEUWE AARDE-BEWUSTZIJN terug reflecteert…

De "uitdaging" voor iedereen in het begin is om open te staan om door ons hart te kijken, om helemaal open te zijn en te stoppen met het "oude" toe te laten.

Een ervaring voorgeschoteld krijgen waar iedereen moet kiezen….

....Oude aarde of NIEUW….

Hoger Bewustzijn of Lager…. Goddelijkheid of Ego ...

....die we elk laten leiden, die we elk besluiten te laten zien ALS en LEVEN ALS ...

...bepaalt de "uitkomst", de ervaring ....

De uitdaging is om ons eigen Licht en het Licht van allen te omarmen… zonder dat het gebroken of geforceerd hoeft te worden.

Om deze prachtige plek in ons allemaal te omarmen en dit ook te zien in alles waarmee we in contact komen...

....en om dit bewust naar voren te brengen, in plaats van de oude manieren ervoor.

De uitdaging is alleen voor het ego-aspect...

....aangezien het geen uitdaging is wanneer je GODDELIJKHEID BElichaamt en leeft vanuit deze plek/ruimte binnenin.

 Het is het EENVOUDIGSTE wat er is...

...en het is gewoon een keuze, een beslissing, welke realiteit/ervaring elk gaat TOESTAAN...

....want het is wat we allemaal accepteren en toestaan….

Eerst moeten we alles accepteren zoals het is en dan HERINNEREN we ons vermogen om HET LICHT TE ZIJN, HET VERSCHIL TE ZIJN, DE VERANDERING TE ZIJN...

en om te verschijnen als dit...

...ALS PUUR LICHT.. Een goddelijke lichtwezen.

Onze NIEUWE WERELDERVARING is relatief ten opzichte van het Licht dat we allemaal vasthouden en hoe we in de wereld verschijnen...

HERINNERT JIJ JEZELF als een Goddelijke Schepper, als Schepper Bewustzijn en dat je alle werkelijkheden van binnenuit creëert?

HERINNER je dat jij DE ENE bent in het CENTRUM van je WERKELIJKHEID, het Universum, je Universum....

.....en wanneer je hier volledig verbonden bent met/als je hele Universum/Universele Aspect?

Realiseer je je dat je ALLE KRACHT OPNIEUW vasthoudt? ….

want alles wat je laat gebeuren, alles wat je accepteert als echt/realiteit, alles wat komt te zijn...

....is relatief aan dat wat je toestaat/onthoudt/vasthoudt/uitzendt en gelooft....

Het uiterlijke heeft alleen macht als je het dit geeft….

Dat "daarbuiten" reflecteert terug naar ieder van ons ... dat wat we binnenin vasthouden ....

Dat daarbuiten een "test" is, als je wilt....

....om te zien wat je zult kiezen / doen / toestaan ....

Elke “ervaring” is er een om de kracht te observeren en te zien die jullie/wij allemaal HEBBEN om de hele ERVARING volledig te verschuiven/veranderen/over te hevelen naar een die het hoogst is afgestemd en de mensheid dient als een groter geheel….

We hebben allemaal de kracht/het vermogen om elke realiteit af te stemmen op Pure Liefde, door Goddelijke Harmonieën, door Zuiverheid Bewustzijn, door Alles te verenigen als EEN en dan beslissingen te nemen die het grotere geheel dienen, de hele mensheid/Gaia dienen, in plaats van ons af te scheiden in een "individueel menselijk ego-aspect" en in plaats daarvan vanuit deze plek handelen.

We hoeven allemaal alleen maar te KIEZEN (Beslissen) welk aspect we gaan ZIJN en dan "doen" ...

We hebben allemaal het vermogen en iedereen die zegt dat ze "niet kunnen" probeert het niet, staat er niet voor open, wat betekent dat het hart en de geest gesloten zijn...

....wat betekent dat de oude aarde/3D wordt vastgehouden als het Bewustzijn dat iemand functioneert vanuit een din om dit te verschuiven, opzettelijke hart-geest opening moet plaatsvinden….

Goddelijke Afstemming:

De hele planeet wordt hiermee opnieuw uitgelijnd.

Terugkerend naar onze Goddelijkheid door onze eigen afscheiding/programmering en het verlaten van 3D/Oude Aarde Bewustzijn van diep van binnen.

Met ons lichaam, dat is hoe Zielbelichaming plaatsvindt.

De Goddelijke NIEUWE Aarde MENS is ieder van ons als we het Goddelijke belichamen, de Goddelijkheid die we allemaal zijn en op deze manier leven....

....de codes van de hemel in ons verankeren, ze ontsluiten en wijsheid/kennis van een hoger hart toepassen op hoe we elk aspect van ons leven leven...

NIEUW AARDE-BEWUSTZIJN = GODDELIJK LICHT/NIEUWE AARDE MENS (BEVOEGDHEID)

We moeten de codes erin verankeren en volledig integreren. Dit zijn LICHTFREQUENTIES die veel hogere frequenties hebben dan onze op koolstof gebaseerde lichamen en menselijke aspecten....

....en het kost ons allemaal ons om dit deel te doen, aangezien volledige integratie van het bloedvat en vervolgens het hele lichaam-veld herschikkingsprocessen moeten voltooien.

Dit zijn continue processen die elke dag plaatsvinden.

Elke Solar Flare, CME, Komische Ray Influx en Star Gate Opening vindt plaats in het lichaam en geeft immense coderingen vrij die letterlijk "de realiteit herschrijven" zoals we allemaal ooit wisten dat het was ....

Dit is waar elk BESLIST.

Deze multidimensionale aarde-ervaring biedt oneindige mogelijkheden/realiteiten voor iedereen.

BESLISSEN is kiezen voor een NIEUWE AARDE-ERVARING door je eigen Licht vanuit je binnenste te laten komen.

Je eigen Hogere Zelf aspecten.

Sta toe dat je hele lichaam de onmetelijkheid van deze energetische en vibrationele bewustzijnsverschuiving ondergaat.

BESLISSEN is kiezen en jezelf inzetten om dit volledig vanuit jezelf te leven en "niet terug te gaan" naar de oude manieren van vroeger.

KIEZEN is jezelf toewijden aan het verankeren van de codes, het leven van de Codes en het verzenden van hoger dimensionale frequentiecodes van binnenuit...

Je liefde, je diepe heilige verbinding, je goddelijkheid, je herinnering is wat alles verschuift/verandert....

We kiezen allemaal constant welke dimensionale versie van de aarde we willen ervaren en ACCEPTEREN als "realiteit"...

We kiezen allemaal constant welke dimensionale versie van "realiteit" we uitzenden die een vibrationele/energetische TERUGKEER creëert...

We kiezen allemaal constant...

....door dat wat we ZIJN op elk moment en wisselen uit...

WE kiezen allemaal constant:

klein gaan en het oude blijven accepteren is een multidimensionale optie/ervaring.

Er is weinig/geen bewustzijn dat deze werkelijkheden oplossen/instorten/geherconfigureerd worden omdat ze niet uitgelijnd zijn op een Ziel/Goddelijkheidsniveau...

.....om volledig open te staan voor hogere zelfbegeleiding en dit 100% te beluisteren/te eren om bewust opnieuw af te stemmen onze eigen werkelijkheden als Licht....

....die de NIEUWE WERKELIJKHEDEN van de Aarde verankert, aangezien alles volledig belichaamd is.

NIEUW Aardebewustzijn/WERKELIJKHEDEN/Ervaringen vervullen dienstbaarheid aan de mensheid/Gaia en alles vanuit een diep gevoel van innerlijke verbinding en Heilige Herinnering aan allen als EEN.

(Levende Eenheid).

NIEUWE Aarde wordt bereikt als ieder het oude aardebewustzijn "verlaat" (overstijgt) van diep diep diep van binnen en Lichtbewustzijn toestaat om alles te herschrijven door middel van activering waar de Codes voor Hoger Bewustzijn worden vastgehouden/gehuisvest in ieders DNA/Cellulaire Lichaam en Lichaam- Matrix-sjabloon.

Dit is waar de menselijke sjabloon wordt geüpgraded/herschreven als ieders goddelijke sjabloon.

Elk heeft een ingewikkelde energetische matrix/rooster/rastersysteem in hun fysieke lichaam.

Het overgangsproces op zielenniveau is een zeer fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch proces.

Het is continu en versnelt constant door processen en cycli met betrekking tot ieders persoonlijke Lichtlichamen-fasen.

3D op koolstof gebaseerde lichamen werken op een 3D-niveau van bewustzijn.

Dit "houdt" de 3D-realiteit op zijn plaats zolang als is afgestemd op ieders "aardse ervaring/experiment", die is/werd bepaald door ieders Ziel/LichtZelf voorafgaand aan incarnatie/het aannemen van fysieke vorm hier

4D ontgrendelt de "emotionele rijken", waar voorheen alles werd onderdrukt.

Door een 3e Dimensie mentale realiteit te leven, overheerste het mentale alles en het lichaam huisvestte al deze compromissen en onenigheid TOTDAT het niet langer kan en het "tijd" is voor elk om hun fysieke lichaamstransformatie/transitieproces te beginnen (wat jaren duurt).

Dit is waar het aspect "Donkere Nacht van de Ziel" naar voren komt, maar vaak zonder volledig / enig bewustzijn vanwege hoe het zich presenteert en vanwege diepe conditionering volledig als "iets anders" wordt waargenomen.

Dit is het dimensionale rijk/de ervaring die elk inneemt terwijl er veel gebeurt.

Enorme "genezing" van diepe wonden, het loslaten van immense angsten/trauma gecreëerd door het leven in 3D, evenals alle bestaansvormen die "zichtbaar" worden als ieders hart zich eindelijk begint te openen.

5e Dimensie (Dichtheid/Lichtverhouding) is een frequentiebandbreedte/dimensionaal rijk dat toegankelijk is vanuit diep in het lichaam en wordt ervaren door ieders Plasmaveld en Kristallijn Bewustzijn (Christuslicht) dat een NIEUWE AARDE-ERVARING van binnenuit ontsluit.

Je opnieuw verbinden met de natuur en verliefd worden op Gaia (het bereiken van Gaia's Bewustzijn met onze lichamen/Lichtlichamen) is een noodzakelijk onderdeel van dit proces voor ons allemaal.

5D+ frequenties worden eerst gevoeld als de subtiele rijken door ons hele bewustzijn en lichaam af te stemmen op deze frequenties en ze door ons heen en naar buiten te laten komen.

In aanwezigheid komen en Nulpunt Veld Bereik....

...we brengen ons Bewustzijn terug naar binnen en laten de buitenkant wegvallen.

Dit is waar onze visie datgene verschuift wat in onze focus en perifere visie is ...

....terwijl alles begint om te keren / om te draaien.

AANGEZIEN WIJ ELK DIT RENDEMENT BEREIKEN ....

...door onze eigen Heilige en Goddelijke Verbinding als EEN, als Puur Licht...

.....beginnen we te begrijpen/realiseren dat onze realiteit nu aan ons is om te HER-CREREN.

Deze herschepping is door middel van Zuiver Bron Bewustzijn waar alles vibrerend en energetisch opnieuw wordt uitgelijnd met "het Goddelijke" (op een Ziel/Hoger Zelfniveau in plaats van een ego-aspect).

Dit is een realiteit waar alles goddelijk wordt geleid.

Dit is waar iedereen zich realiseert dat, tenzij ze KIEZEN om hun eigen Licht te laten leiden, dat hun ego-aspect de leiding heeft en dat alleen deze beslissing/toestemming de "realiteit"/ervaring dicteert (dwz het dimensie-/dichtheidsrijk).

Elke keer dat iemand zijn ego volledig overgeeft aan zijn eigen hogere zelfaspect (Goddelijkheid/Licht), mag zijn lichaam zich vullen met meer Licht, omdat het ego-aspect niet in de weg zit….

Het menselijke ego-aspect zal hier niet voor kiezen, vanwege de manier waarop het alles waarneemt en gelooft dat alles is.

Dit alleen houdt scheiding in stand en creëert een realiteit/ervaring die "vereist" dat de denkwijze wordt verschoven, afgebroken, opgelost...

....zodat alles door overgave/Licht kan worden opgelost.

Dit is waar Pure Liefde (goddelijke licht) doorheen mag stromen en de schoonheid die we allemaal zijn weer GEVOELT en ERVAREN kan worden….

Dat moment, die ruimte, waar het Goddelijke door het hele lichaam mag komen en elke cel mag vullen....

...en vibreer het lichaam uit het oude en in al het “nieuwe”….

De hele planeet (de hele soort) zal deze immense transitie doormaken.

Hiervoor was in 2020 een traject van 3 jaar gestart.

We zitten nu diep in het midden...

...waar ieder wordt geconfronteerd met “keuze” wat betreft wat ze zullen accepteren/toelaten en oproepen als een werkelijke ervaring....

....volgens welk aspect ieder is.

Elke ontwaakte ziel, voorbereider moet worden omarmd en mogen ontstaan.

Dit aspect TOONT DE WEG “terug naar het Licht” als je wilt...

Alles is energie uitwisseling.

Deze smeedt het pad, verlicht de weg en opent portalen van diep van binnen en herschept de "realiteit" in overeenstemming met Licht.

Iedereen heeft een ontwaakte ziel binnen om te omarmen en hier te worden....

....aangezien de Voorbereiders de NIEUWE LEIDERS zijn naarmate de mensheid overgaat...

....en waar "Leiderschap" niet is zoals de oude manieren.

Het is door Eenheidsbewustzijn als goddelijke aspecten,

Je innerlijke nulpunt maakt een Sjabloon wisser aan.

Dit herschrijft de blauwdruk/sjabloon voor iedereen.

Dit is het doorgangspunt van het oversteken van "de Regenboogbrug" van de oude aarde naar de nieuwe (door middel van ieders Regenboog Lichtlichaam Vortexen en Sjabloon) ...

....en waar elk moment Nulpunt Creatie is, waar iedereen gelijk is en waar alles voor iedereen is, het herstellen van balans en harmonie voor/voor iedereen.

Dit sjabloon wissen vindt plaats in het lichaam, met elke nieuwe "up-leveling" van Bewustzijn die plaatsvindt.

De overgang van een lineair bestaan naar een kwantum Eenheid is de overgang met het lichaam naar de "NIEUWE aarde".

NIEUWE Aarde bestaat door de Quantum Rijken en Quantum Staten van Bewustzijn die worden vastgehouden. Dit herschrijft alles....

...en hoe alles ook werkt.

Het hele lichaam moet dit bereiken, daarom "lijkt" alles "zo lang" te duren.

Als ieder het fysieke lichaam volledig overgeeft aan het Lichtlichaam om het "samensmeltingsproces" te laten plaatsvinden, zal het lichaam immense herconfiguratieprocessen ondergaan die al onze steun nodig hebben.

NIEUWE Aarde wordt op zijn plaats gehouden door ENERGETICA...

....dus het zal elk grammetje van ieders BEWUSTZIJN vergen om dit te "doen".

Om het vereiste Bewustzijn TE HOUDEN, moet er een enorme innerlijke verschuiving plaatsvinden.

Prioriteiten verschuiven/veranderen volledig.

Waar we vanuit volledig verschuivingen/veranderingen.

Onze waardesystemen verschuiven/veranderen volledig en we beginnen te WORDEN wat we ooit zochten...

Het fysieke lichaam is de vorm die iedereen koos om in te nemen.

Het aardse voertuig dat moet worden gezuiverd en gereinigd, constant en voortdurend, terwijl de VRIJE-quêtes van Hoger Licht constant bombarderen/doorkomen voor integratie (Belichaming) voor de volgende nieuwe DROOMWERKELIJKHEID die tevoorschijn komt/doorkomt/naar voren komt...

Het onzichtbare begint zichtbaar te worden.

Maatschappij/mensheid gecreëerd 3D …

Maatschappij/Menselijkheid is WIE DE REALITEIT HERSCHREFT IN OVEREENSTEMMING MET HET GODDELIJKE/DE GODDELIJKE….

Dit is ieders NIEUWE AARDE ERVARING...

....degene die de Oude Aarde vervangt, omdat het een niveau van Bewustzijn was....

.....die gericht was op het fysieke/bezit/controle vanuit een plaats/ruimte van scheiding/gebrek.

Een vergeten staat die oplost als de sluiers van geheugenverlies binnenin oplossen.....

....als Licht erdoor mag komen….

De oude aarde is waar alle gevechten plaatsvinden voor "controle" en waar enorme manipulatietactieken worden gebruikt om een GROTE MATRIX-SYSTEEM te behouden.

De 5e+ Dimensie van Bewustzijn is waar iedereen doorheen ontwaakt en zijn eigen kracht terugneemt en begint te stoppen met spelen in die realiteiten en begint te stoppen, waardoor die realiteiten door kunnen gaan met spelen.

Dit is waar een grote populatie van de mensheid zich nu bevindt...

De afgrond....

Elk heeft zijn eigen matrix die is gehuisvest/vastgehouden in het lichaam (spieren, klieren, organen, huid, ogen, vlees, bloed, hart, hersenen, alles)….

Als het Kristallijnen Lichtlichaam wordt geactiveerd, wordt de 5e+ Dimensie van binnen geactiveerd/geopend door hart-portalen die ontsluiten/openen als ieder dit opent/omhelst...

Terwijl het lichaam letterlijk Kristallijn wordt (kristallen kunnen onder de huid worden gezien en kristalliseren kan pijnlijk zijn totdat deze kristallen afbreken en zich door het lichaam/bloedstroom verspreiden) en het lichaam acclimatiseert om op deze frequenties te functioneren.

Het lichaam heeft een besturingssysteem dat we gelijkstellen aan een computersysteem, vanwege de manier waarop alles correleert/werkt.

Dit ondergaat een enorm herconfiguratieproces wanneer elk Light Upgrade-proces is voltooid.

Het lichaam is waar ieders Merkaba doorheen is gebouwd.

Het LICHTLICHAAM activeert en bouwt alles op vanuit het fysieke lichaam en begint alles te herschrijven/herwerken, in overeenstemming met Licht….

Puur Licht is Goddelijke Intelligentie en een Levende Bibliotheek die we allemaal bezitten/ontsluiten.

Goddelijk Licht is onze Pure Essentie, onze schoonheid...

....en ons Lichtlichaam is het Licht van onze Ziel en Pure Bron Bewustzijn.

Slaapstaat / Waaktoestanden:

Draai en voeg samen en de "droomruimte" is een portaal naar de NIEUWE AARDE DROOMWERKELIJKHEID waar we allemaal weer doorheen verbinden.

De wakende droom en de dromen in de slaaptoestand veranderen en worden één en hetzelfde, maar toch verschillend, omdat ze verschillende dingen vertegenwoordigen.

Slaap is niet-lineair, net als de waaktoestand.

Open ogen en gesloten ogen bieden verschillende werkelijkheden als we leren/onthouden hoe we toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van elk.

Om letterlijk "de hemel naar de aarde" te brengen, ontgrendelen we letterlijk de frequenties/code van de HEMEL en VOELEN deze volledig van binnenuit en met ons hele wezen/lichaam en herscheppen/creëren dan datgene wat de hemel vertegenwoordigt voor ieder van ons om werkelijk te LEVEN als onze ervaring hier.

Dit vergt onze toewijding, toewijding en weigering om de oude aarde meer als realiteit te accepteren.

Dit wordt gedaan door onze Hoogste Staat van Bewustzijn, aangezien ons ego de oude aarde is.

We doen dit eerst in ons en dan in onze eigen persoonlijke realiteit en dan verenigen we ons met anderen om dit als een hele planetaire ervaring hier te bereiken.

Het kost ons ALLEMAAL om dit te DOEN, en daarom moet iedereen naar voren/naar voren treden om deze immense dienstverlenende rollen te vervullen en de MENSHEID te ondersteunen bij de overgang, aangezien ieders hart echt open/klaar is om dit hier volledig te bereiken/leven.

Een Splitsing/scheiding zal plaatsvinden waar het ego-geest aspect betrokken is.

Dit is waar lagere zelven/ego-aspecten de realiteiten "acteren" totdat al die energie "klaar/weg" is en een innerlijke verschuiving kan plaatsvinden, wat betekent dat een hartportaal zich opent zodat Licht er eindelijk doorheen kan komen en een transformatie kan beginnen.

proces afgestemd op ieders Licht/Ziel.

Een groot deel van de planeet bevindt zich precies in het midden van dit deel....

....openstaan om het ego-aspect te herkennen en de door het ego gecreëerde werkelijkheden die eerder mochten bestaan....

...wat enorm is, want hoe meer mensen beginnen te zien, hoe meer Bewuste Keuzes/Beslissingen als een Goddelijk Lichtwezen uiteindelijk kunnen plaatsvinden.

Dit is een immens proces, dus wees geduldig, vriendelijk en respectvol, terwijl je je NIEUWE WERKELIJKHEID op zijn plaats houdt.

Wanneer je je eigen Hoogste als het Lichtwezen (en Pure Krachtige LIEFDE die je bent) vasthoudt, houd je je nieuwe Kristallijnen Matrix op zijn plaats en dat wat als WERKELIJKHEID wordt waargenomen, kan opnieuw worden geconfigureerd met nieuwe constructies, energetische constructies die zijn afgestemd op het NIEUWE AARDE-BEWUSTZIJN…

WEES HET LICHT, WEES HET VOORBEELD, WEES DE LIEFDE, WEES DE LEIDER die je bent...

...als EEN GODDELIJK LICHTWEZEN met een VORM HIER....

Laat iedereen jouw Licht, jouw schoonheid, jouw zuiverheid ervaren, aangezien dit het hunne naar hen zal reflecteren, zodat zij dit kunnen voelen en dit kunnen zien en dit ook kunnen realiseren… ….

Als Voorbereiders houden we elkaars hand vast...

...we doen dit samen als Licht en als de Pure Liefde die we allemaal zijn.

Als Voorbereiders houden we het nieuwe vast, we hebben de codes, de sjablonen voor NIEUWE AARDE BINNEN ONS en we brengen deze allemaal voort met alles wat we zijn/volbrengen/doen....

Ons hele leven en bestaan is dienstbaarheid aan de mensheid, Gaia en alles, maar niet zoals menselijke aspecten zouden waarnemen.

Als Belichaamde Lichtwezens/ontwaakte zielen/Sterrenwezens worden we geleid door onze diepe Ziel/Pure Bron Lichtverbinding die van binnenuit sterk/stevig op zijn plaats wordt gehouden.

We "doen" zoals we zien, zoals we het op Zielenniveau hebben afgesproken...

....en we doen dit dagelijks door onze eigen Puur Goddelijke Aanwezigheid door het verschil te zijn en de weg te wijzen, als Gidsen en Poortwachters/Netbewakers hier.

We helpen op verschillende manieren en we werken samen, aangezien iedereen klaar is om zijn deel als Hogere Aspecten/Zelf te doen, in prachtige samenhangende harmonieën en vereniging, in een symbiotische relatie van hoger/hoogste bewustzijn....

....waar WIJ het verenigde veld van uitgebreide kwantum zijn Bewustzijn….

ps

In samenwerking met Gaia voltooien we een herschrijfproces voor sjablonen dat aan de gang is toen het Sirius Portaal open ging zodat die codes voor iedereen door konden komen.

Dit is ook een culminatie van vele eerdere gateways/codes/fasen die hier nu en dan in samenkomen.

We zitten midden in de volgende inversie/flip die momenteel 3 dagen in beslag zal nemen.

Juli is een belangrijk overgangspunt, waar we naar de volgende fase gaan van toenemende Lichtinstroom en NIEUWE Aarde Sjabloon Lichtcodes die belangrijk zijn voor planetaire transities die aan de gang zijn, met de 2e helft van juli die meer inluidt terwijl we doorgaan met deze krachtige transitie door de LeeuwenPoort…

Leiderschap komt in beeld, de onbewusten zijn blind voor nieuwe tijdperk.

Wie elk toestaan te leiden...

Dit zal van toepassing zijn op alles op een Multi-Dimensionale Niveau en elke “realiteit” binnen en buiten….

(Opmerking: het ego zal de ene kant op gaan, terwijl het hogere zelfaspect een geheel andere/pad/route kiest).

Goddelijkheidscodes: zijn krachtig en zo puur.

De Sirius Poort vergrootte deze door de toegang tot de NIEUWE Aarde (Hemel) te openen binnenin allen die hier volledig voor openstonden.

Deze zullen blijven bombarderen/doorstromen en de “realiteit” van binnenuit herschrijven....

 (Krachtigere Sirische / Lyraanse energieën ontketenen)

Energetische cycli blijven toenemen in hoe snel alle cycli doorlopen.

Deze zijn zichtbaar in verschillende patronen.

Het weer is er maar één van...

(en zal correleren met ieders innerlijke klimaat).

Hoger-Mind Bewustzijn nu op de voorgrond, dit heeft een enorme impact als innerlijke visie om nieuwe aarde-realiteiten te zien en te creëren/bouwen/construeren die hieruit voortkomen....

(Elk Hoger Zelf-Hart moet hiervoor eerst openen en online komen…).

Fysieke lichaamsupgrades en herschrijvingen:

Deze worden dagelijks sterker naarmate de instroom de hoeveelheid/sterkte van de Lichtfrequenties/Codes die we allemaal integreren, verhoogt.

Waar het lichaam dichtheid vasthoudt, kan dit behoorlijk intens zijn.

Zelfliefde, zelfzorg en het ondersteunen van onze fysieke lichaamsvaten terwijl onze Lichtlichamen integreren/samensmelten (hoger zelf/ziel/broncodes) zullen helpen bij het verlichten van de affecten.

Waar diepe wonden, pijn en programmering nog steeds gehuisvest zijn, heeft het lichaam een immense afstemming te doen.

Weerstand, spanning of oordeel hierover (en dat moet je eerst weten) zal weerstand creëren in het spierstelsel (griding system) en de hoeveelheid ongemak/pijn die je ervaart vergroten.

Lijden is van de geest, dus het verschuiven van perspectieven en hoe we alles begroeten is meer dan belangrijk in hoe we alles ervaren.

Ontspan, adem, eer, steun en geef je over om te baden in Licht, overspoeld met Licht terwijl je Lichtlichaam weet hoe dit alles voor je moet doen.

Luister maar eens en kijk wat je eigen innerlijke leiding hiervoor is.

Sta open voor al het nieuwe en wees klaar om te "doen" zoals je wordt geleid/ziet/wordt getoond...

....terwijl je hogere zelf je lagere zelf terugleidt naar heelheid/eenheid en een nieuw aards bestaan waar alles echt pure liefde is.

Dit is iets dat we allemaal moeten omarmen, eren en toestaan om naar voren te komen/voor te komen….

Er zal veel gemanoeuvreerd moeten worden....

...omdat elk een innerlijk geweven matrixsysteem aan het ontvlechten is dat gehuisvest was in de fysieke lichaamsvorm en het fysieke veld.

Dit ontrafelen kan in het begin/soms behoorlijk intens zijn, omdat "het nieuwe" vorm krijgt als het oude "sterft/oplost/wordt ontmanteld/oplost"...

Meester aspect om naar voren te komen.

Het weven van een geheel nieuwe realiteit is door middel van Licht en Lichtcodes, aangezien ze van diep van binnen worden ontgrendeld en worden gebruikt door de Creatie van de Realiteit van het Uitgebreide Bewustzijn.

Alles op zijn plaats houden is door middel van ieders hoogste en meest uitgebreide (kwantum)bewustzijnsstaat.

Hersengolftoestanden zijn meer dan belangrijk als het gaat om Multi-Dimensionaliteit en toegang tot/Levend Uitgebreid Bewustzijn.

Het hele lichaam moet een hogere hersengolftoestand bereiken. 

Deze ultrahoge frequenties verstoren "opzettelijk" de lagere hersengolftoestanden, zodat hogere staten van bewustzijn kunnen worden bereikt, geactiveerd en bereikt.

De wakende/slaaptoestanden en het omdraaien/smelten van werkelijkheden (droom/illusies/tijdlijnen) correleren met functionerende hersengolftoestanden.

Hoe hoger de frequentie, hoe meer het lichaam hierop is afgestemd, waardoor de functionerende staat van Bewustzijn volledig verschuift….

Dit is ook waar alle veranderingen in de slaaptoestand plaatsvinden en het ontwaken door diepe slaap en lucide droomstaten helpt ook bij het verschuiven.

In en uit lineaire/niet-lineaire toestanden zijn continu totdat men kan acclimatiseren en anders kan leren functioneren.

Veel rust is nodig, lichaamsbeweging is anders bij integratie en hoe we onze energie gebruiken verandert/doet er ook meer toe.

Het menselijke ego-aspect zal voortdurend moeten worden afgesleten omdat de programmering zo diep/sterk is.

Het herschrijven van de lichaamssjabloon gaat gemakkelijker wanneer het menselijke aspect niet langer in weerstand/controle is.

Gamma Lichtlichaam Hersengolf Staat:

Sirius is ieders Hoger Zelf Aspect dat de 6e Dimensionale Frequenties binnenin ontgrendelt.

Deze ontsluiten vervolgens Gods Bewustzijn langs de weg, met het doel om enorme vervormingen op te ruimen (vernietigt het oude door Macht en Liefde) en legt de basis voor de NIEUWE AARDE SJABLONEN realiteiten die moeten worden geconstrueerd/gebouwd.

Omdat we hele collectieven hebben die deze aspecten van zichzelf meer omarmen en de toevloed van codes die deze bewustzijnsniveaus sterker activeren, is er een krachtige collectieve verschuiving gaande.

Siriaans is het aspect dat "alles is gedaan" en aan de zijlijn zitten gaat uit het raam, terwijl iedereen naar voren stapt om Bewust veel hogere dienstrollen te vervullen door immense innerlijke kracht en nieuwe niveaus van Ziele-onwetendheid die er voorheen niet waren.

Dit is het tegenovergestelde van de overtuigingen/manieren van het menselijke aspect…..

Ze keren expres de polariteit om en ook met enorme kracht/gemak.

Dit 6e Dimensionale aspect activeert ieders merkaba om gebouwd te worden door middel van Hoger Bewustzijn ACT's die de werkelijkheid resetten vanaf een nieuwe basislijn (6D+), terwijl hogere dimensionale codes verankerd worden door middel van fysieke handelingen.

Dit zet hogere dimensionale werkelijkheden in gang om naar voren te komen als ieders Merkaba/fysieke lichaamsascentie compleet is.

Deze sjabloon kost veel tijd om te bouwen, omdat elke ACT het activeert/bouwt.

Het Lichtlichaam doet dit, dus overgave van ego-weerstand is noodzakelijk, evenals het bewust omkeren van de polariteit van elke energie die nog steeds verstoringen in zich heeft.

Siriaan = Hondster.

Deze specifieke Stargate-codes activeren en gebruiken, de HOND-code zal omkeren en GOD-codes worden...

God-Bewustzijn activeren zodra immense vervormingen van alle tijdlijnen/bestaan zijn gewist uit deze en ook uit het fysieke lichaam/de sjabloon.

Deze God/Bron Bewustzijn codes activeren ieders vermogen om alle nieuwe werkelijkheden te creëren in overeenstemming met deze...

Convergentiecodes worden NU geactiveerd en culmineren "sneller" in elk nulpunt.

Onthoud:

dit is allemaal een organisch proces, een proces dat van nature plaatsvindt als ons Universele/Pure/Hogere Hart zich opent en ons lichaam online begint te komen met onze hogere staten van bewustzijn...

Ons Lichtlichaam zal al het werk voor ons doen.

Het is aan ons, ontwaakte zielen, om onze Lichtlichaam/Ziel/Hogere Zelfbegeleiding opnieuw te prioriteren en te eren zoals het zich voordoet.

Alles is energie uitwisselen.

Ons fysieke lichaam, dat ons aardse voertuig is, is waar we de hemel voor het eerst ervaren... van binnen.

Als we afstemmen en onszelf toestaan de Zuivere Goddelijke Harmonieën van de NIEUWE Aarde te VOELEN en TE HOREN, zullen onze lichamen zich constant gaan afstemmen.

Respecteer dit immense proces.

Het zal een tijdje een uitdaging zijn voor je menselijke aspect, terwijl je Goddelijke Verbinding zich opbouwt/versterkt en je een nieuwe relatie van vertrouwen/luisteren/eren van diep van binnen....

.....met/als je hogere zelf/universum… alles opbouwt.

Je lichaam zal altijd de programmering opruimen, maar "hoe" zal gaandeweg veranderen, omdat je lichaam in staat is meer Hoogfrequent Licht vast te houden.

Meer mensen realiseren zich dat het het Hogere Zelf Aspect is dat het NIEUWE Aarde Bewustzijn leeft en het lagere zelf (ego aspect) dat het Oude Aarde Bewustzijn leeft en dat om de vibrationele/energetische tijdlijnen te verschuiven, er een volledige innerlijke verschuiving moet plaatsvinden waarbij alles samenvloeit in EEN (Goddelijke Eenheid), die vervolgens de externe/uiterlijke ervaring creëert/faciliteert om vibrationeel/energetisch opnieuw uitgelijnd te worden van/naar/door dit...

Herinneren:

Ga eerst naar Hogere Bewustzijnsstaten (meditatie, verbinding door de natuur, heilige ruimte, andere manieren die voor jou werken….)

Houd de vibratie/het gevoel lang genoeg vast zodat je lichaam gemakkelijker vanuit deze frequentie kan functioneren…

(Rust/ hiervoor kan natuur/slapen/alleen of rusttijd nodig zijn).

Leef volledig volgens dit expansieve bewustzijn / bewustzijn ...

Het Licht / Ziel-energielichaam zal doen wat het nodig heeft om te hercoderen en te herschrijven / repareren / opnieuw te kalibreren / opnieuw af te stemmen en opnieuw te harmoniseren volgens hogere frequenties, zodat het lichaam anders en meer algineel functioneert /in-tunen dan voorheen.

Enorme onvoorwaardelijke liefde, waardering en in het hart uitgedrukte vriendelijkheid voor u en allen voor uw toewijding en goddelijke aanwezigheid hier.

ps Omdat we allemaal eerder in diep onbewuste werkelijkheden hebben gecreëerd/toegestaan/leefden, zullen er onderweg uitdagingen zijn om anders te kiezen en volledig andere werkelijkheden/ervaringen te creëren dan die.

Dit zal het menselijke aspect tot in de kern uitdagen.

We moeten allemaal de oordelen en de scheidingsprogrammering transcenderen die 3D creëerde/toestond om te ZIJN.

We moeten allemaal de verantwoordelijkheid nemen voor onze energie en ons gedrag in dit nu en wat we in plaats daarvan bijdragen aan en creëren door onze hoogste bewustzijnsstaten….

Ons oude aarde aspect schiep/leefde de oude aarde.

Ons Hogere Zelfaspect zal ons "uit dat" leiden als/wanneer/als we klaar/bereid zijn om te luisteren en dit volledig van binnenuit te leven.

Alle nieuwe parameters, alle nieuwe manieren, alles nieuw alles...

.....wordt zichtbaar wanneer we ons ego-aspect volledig overgeven en in plaats daarvan onze hoogste aspecten volledig omarmen....

....en we TONEN ALS ONS HOOGSTE ASPECT ZELF...

....om HIER te leven/creëren/volbrengen en HET NIEUWE AARDE-BEWUSTZIJN/GODDELIJKE NIEUWE AARDE MENSEN TE ZIJN. Goddelijke Lichtbelichaming is hoe...

Omdat we onderweg allemaal anders en vanuit verschillende plaatsen en ruimtes kijken, is het belangrijk om alles te zien en te voelen wat energetisch tot ons resoneert/spreekt en verder te gaan dan alles wat dat niet doet.

Er is zoveel beschikbaar voor iedereen...

....wanneer onze harten wijd open zijn en we alles omhelzen door liefde en klaar om alles te verschuiven naar een andere realiteit/tijdlijn/ervaring door ons eigen Uitgebreide Bewustzijn/Bewustzijn.

Wat is de Wet van Resonantie en Vibratie?

Wanneer je je vibratie verhoogt, trek je meer goede dingen aan die resoneren met je vibratie en verbetert je leven!

Liefde delen, liefde vieren..

Heb een open hart en een openmind

Een Bewustzijn