Multidimensionale bestaansvormen: begrijp je het eigenlijk volledig?

Iets wat ik heb geobserveerd/opgemerkt terwijl we doorgaan met deze zielenreis van het ontwaken van elk aspect van onszelf onze levens en onze realiteiten...

....en het verankeren/vasthouden/creëren/bouwen/zijn/leven van onze hemel op de nieuwe Aarde met alles hier...

Het is begrip van wat ieder spreekt, begrip van wat ieder doet, begrip van wat ieder werkelijk toestaat, waar hij aan deelneemt, bijdraagt ​​aan....

velen BEGRIJPEN nog steeds niet volledig hun menselijke denkwijzen, limieten, percepties, programma en overtuigingen;

....er is vaak beperkte of geen innerlijke verbondenheid, er is beperkte of geen daadwerkelijke verbinding, beperkt of geen daadwerkelijk luisteren, voelen, begrijpen hoe alles hier eigenlijk is/werkt....

De woorden die elk spreekt, de daden die elk "doet", de denkrichtingen van waaruit elk functioneert / van of door handelt ....

....dit vergt VOLLEDIG BEWUSTZIJN van elke ENERGIE, en als er geen “fulltime” diepe innerlijke VERBINDING is, is er geen VERBINDING binnen de ervaring.....

.....er is geen GEVOEL voorbij de menselijke gevoelens van verhaal of personalisatie, er is geen zorg die verder gaat dan de huidige "behoeften", er is geen echt begrip van wat dan ook...

TENZIJ MEN ook volledig diep verbonden is door de DIEPTE VAN HUN KERN VAN HUN EIGEN ZIJN....

....en volledig aanwezig en voorzichtig met elk woord, voorzichtig met elke ademhaling, ZORG door OBSERVATIE en AANWEZIGHEID met dat wat wordt uitgesproken en uitgezonden, zonder enig oordeel ...

Ga je ZEKER met alles om?

GEEF je werkelijk echt om elke vezel van je hele wezen, genoeg om WERKELIJK te HANDELEN vanuit deze plaats/ruimte?

Leef/functioneer/bestaat u vanuit uw HOGERE HART en Hogere Geestelijke Bewustzijn, die diep heilige verbonden ruimte binnenin u die alles op een heel ander "niveau" begrijpt dan uw menselijke aspect doet?

Besteedt u AANDACHT aan uw Lichtlichaam/Energielichaam/DNA wanneer het spreekt?

LAAT JE JEZELF werkelijk VOELEN, zonder je hart te sluiten voor de bescherming van het projecteren van je ego-programma's?

BEGRIJPT U ECHT....op elk vlak....?

....hoe belangrijk zijn onze diepe heilige verbindingen?

Begrijp je eigenlijk wel wanneer je in je hoofd zit of wanneer je hart zich afsluit?

BEGRIJPT u werkelijk met u allen....

.....wat er werkelijk werkelijk aan de hand is en dat het “niet” is wat je “denkt/dacht”?

Sluit je je ogen om te horen/zien/voelen/verbinden?

Weet je of je hier in je HOGERE HART of in je menselijke hart bent? LUISTEREN jullie werkelijk naar jullie eigen hogere zelf/zelf/Universum (JIJ)...

.....wat jullie hogere dimensionale aspect/versie is die jullie probeert te begeleiden/ondersteunen/onderwijzen/bijstaan ​​en jullie "leiden" naar jullie NIEUWE AARDE BESTAAN, u alles laten zien wat u "moet weten" om dit ook "gemakkelijker" te doen?

GA je werkelijk zitten en OBSERVEER je alles....

....zonder enig oordeel wat-zo-ooit....

......sta je werkelijk JEZELF TOE OM TE HOREN/ZIEN/VOELEN en te begrijpen/begrijpen op een niveau dat je menselijke ego-aspect, je lineaire jij uitdaagt om je hart en geest uitbreiden om te zien vanuit je eigen hoger dimensionale plaats/ruimte binnenin?

VERTROUWT U eigenlijk GENOEG OM WIJD OPEN TE OPENEN en alles naar een ruimte van PURE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE te verplaatsen en uw eigen hoogste aspecten/versies van u door u heen te laten komen...

.....PUURSTE JOU (JE ZIEL), die niet leeft van angst, gebrek, oordeel, schuld en verhalen/programmering/scheiding…..

....begrijp je eigenlijk wel of je vertrouwt of niet?

BEGRIJPT u eigenlijk welk aspect van u de leiding heeft over uw show?

BEGRIJPT je werkelijk hoe je vibrationeel kunt verschuiven, hoe je een lineaire realiteit kunt bestaan ​​en een volledig Quantum-realiteit kunt leven?

Begrijp je eigenlijk wat je acties beïnvloeden...

...elk van hen en wat je met elk van hen ondersteunt....

.....begrijp je werkelijk, voorbij je huidige mentaliteit, hoe jouw werkelijkheid tot stand komt en dat jouw waarnemingen jouw daadwerkelijke ervaringen hier dicteren…..

Begrijp je echt dat wanneer je handelen vanuit elke ruimte NIET JOUW HOOGSTE ASPECTEN en Diepten van je JUISTE JIJ, dat je een realiteit creëert vanuit angst, afscheiding, dualiteit en gebrek om hier opnieuw te ervaren?

Begrijp je echt dat jij het bent die het niet helemaal begrijpt, als je hart gesloten is...

.....omdat je menselijk hart wijd open moet staan ​​om je hogere hart te laten openen, zodat je toegang kunt krijgen tot de "andere dimensies" van je eigen NIEUWE AARDE….

BEGRIJPT u WERKELIJK die energie die u voelt?

BEGRIJPT u ECHT die woorden, die acties en "waarom" u ze "doet", ze uitspreekt ... helemaal?

Observeer je werkelijk alles om te zien waar je vandaan FUNCTIONEERT?

BEGRIJPT u, op elk moment, bij elke ademhaling.....

....volledig, met elk deeltje van jou....

.... wat gebeurt er binnenin jou en hoe kan je alles verschuiven?

Realiseer je je eigenlijk wel dat de externe werkelijkheid een reflectie terug is?

Begrijpt u eigenlijk wat DNA-hercoderingen, herkalibratie, herconfiguraties betekenen en hoe ze in uw lichaam voorkomen?

BEGRIJPT u werkelijk met u allen de woorden die u uitbraakt?

Luister je er echt naar, voel je ze en observeer je ze zodat je hier alles met pure liefde kunt ontcijferen (decoderen) en coderen?

Begrijpt u werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk… wat FOTONISCH DNA EVOLUTIE en EEN LICHTWEZEN ZIJN betekent? Begrijp je dit echt echt echt echt allemaal? Sta je wijd open om alles nieuw te leren....

....toegeven dat je menselijke aspect geen idee heeft, geef de weerstand op tegen “dit alles” (ascentie en multidimensionale bestaansvormen) die je stilhoudt...

....diep van binnen?

Voel je je spieren aanspannen wanneer dit gebeurt?

Sta je bewust stil en adem je, ontspan je je lichaam volledig, zodat je hart zich weer volledig kan openen?

Ben je werkelijk aanwezig in je huidige werkelijkheden, uitgebreid en observerend vanuit je hoogste plaats, je meest uitgebreide jij....

.....degene die alles ziet/begrijpt en alles TERUG NAAR PURE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE schuift vanuit die plaats/ruimte van PURE OPEN VERBINDING....

.....waar Goddelijke stroom, Goddelijke Harmonie, Goddelijkheid, Vrede, Soevereiniteit, gelukzaligheid en magie en schoonheid bestaat?

LEEFT JE JE MAGIE, JE VREUGDE, JE BLISS...

DEEL JE DIT met anderen om iedereen te inspireren, te verheffen en ALLES ALS LIEFDE HIER TE BEINVLOEDEN?

Het is niet genoeg om de woorden te zeggen....

....je moet eigenlijk luisteren/voelen en begrijpen....

....op/van elk niveau....

....je moet volledig begrijpen wat je doet/zegt/projecteert....

.....als je wenst te verschuiven, als je wenst dat JOUW EIGEN NIEUWE AARDE WERKELIJKHEID JOUW ENIGE WERKELIJKHEID hier is....

BEN jij je NIEUWE AARDE ASPECT, de pure, de vriendelijke, de verantwoordelijke, respectvolle en zorgzame?

Kom je BEWUST opdagen, observeer je eigenlijk jezelf als je innerlijk handelt....

....uw gedrag, uw manier van denken… de dingen die u zegt/spreekt....

....LUISTER je eigenlijk MET JE HELE LICHAAM/WEZEN/JULLIE ALLEMAAL....

.....of zit je nog steeds op “oude manieren”, terwijl je oude overtuigingen (lineair) probeert toe te passen op een realiteit die niet langer lineair is….

BENT JE WIJD OPEN zodat je hogere hart en geest zijn waar je vanuit functioneert of ben je zo druk aan het "praten" dat je eigenlijk niet kunt horen?

Ben je zo druk aan het "praten" dat je niet naar je GEVOELENS luistert en ze niet leert BEGRIJPEN en waarom je ze hebt en hoe alles is ontstaan....

.....je lichaam eren terwijl het door cellulaire reinigingen en sjabloonreconstructie gaat die je feitelijke fysieke realiteit hier dicteert?

Trek je genoeg weg om diep naar binnen te gaan om verbinding te maken, totdat je niet meer hoeft te "wegtrekken" om dit te bereiken?

Omring je jezelf vibrerend en energetisch met alles wat je eigen expansie van Bewustzijn hier ondersteunt?

Weet je überhaupt hoe je fysieke lichaam/veld/omgeving hier een rol speelt?

Begrijp je werkelijk dat je KRISTALLIJNE LICHTLICHAAM-DNA hogere/hoogste intelligentie is, meer dan je menselijke aspect?

Begrijp je of hoor je een cool woord en spreek je het uit, leer je het, gebruik je het....

....."doen alsof" je het snapt?

Begrijp je echt dat je DIT op elk niveau moet BEGRIJPEN, met elke cel van je lichaam en je ENERGIE....

.....om HIER volledig BEWUST te zijn?

Realiseer je je echt volledig en begrijp je dat dit alles gaat over het feit dat je VOLLEDIG VERBONDEN bent, AANWEZIG bent EN LUISTERT/OPNIEUW LEREN EN VOELEN met al je zintuigen….

Begrijp je echt dat wanneer je afsluit, beperkt, je hart sluit, dat je de verbinding verbreekt, je scheidt je af van ons NIEUWE AARDE NETWERK/RASTER/SJABLOON/SYSTEMEN en je gaat onbewust leven en betreedt opnieuw de oude aarde realiteit met je hele lichaam weer?

Begrijp je TELEPORTATIE echt door je Bewustzijn en ook met je lichaam?

Begrijp je echt echt wat het betekent om te vibreren, met je lichaam, in en uit oneindige dimensies, tijdlijnen, werkelijkheden en HOE DIT BEWUST TE DOEN?

Begrijp je echt echt dat je eigen bewustzijnsniveau de dimensionale/vibrerende frequentiebandbreedte dicteert die je lichaam hier inneemt....?

Begrijp je echt dichtheid en hoe dit correleert met de fysieke dimensie die je feitelijk bezet en dat door de bewuste activering van je eigen LICHT, dat je je eigen lichaam gemakkelijk kunt "teleporteren" naar een andere dimensionale ervaring hier?

Begrijp je echt echt dat zolang je vasthoudt aan dat wat lineair, dicht en "vast" is, dit je grenzen zijn, zelfopgelegd, vanwege je eigen innerlijke weerstand waarvan je je niet bewust bent dat die er is?

Begrijp je echt echt dat je MOET KIEZEN om te STOPPEN, je MOET KIEZEN OM JE HART VOLLEDIG TE OPENEN, anders heeft je menselijk-ego-lineaire-aspect van jou de leiding en dicteert de feitelijke fysieke realiteit die je lichaam / jullie allemaal hier ervaren?

Begrijp je werkelijk echt wat je OPSTIJGING in innerijke trilingsfrequentie IS?

Begrijpen jullie werkelijk welke MULTI-DIMENSIONALE ERVAREN, en meer nog, BESTAANS hier zijn?

Begrijp je werkelijk volledig dat er oneindig veel meer dimensies zijn die allemaal aanwezig zijn in dezelfde ruimte en dat je eigen dichtheid/Lichtlichaam het "HOE" je dit allemaal ervaart?

Als je hart gesloten is, ga je dit niet "krijgen", je gaat dit niet accepteren, je gaat deze ervaring niet bewust hebben, omdat je ego-matrixprogrammering nog steeds het dominante aspect is dat de leiding heeft, en daarom zendt uit de "coördinaten" van de dimensionale realiteit die je hier ervaart.

Het proces van het activeren van je FOTONISCH DNA en het evolueren van je multidimensionale lichaam is een immens proces dat alleen je Hogere/Hoogste Zelven/Ziel Aspecten kunnen bevatten....

...en wanneer je je volledig uitbreidt om deze te worden, om toegang te krijgen tot de oneindige kennis/intelligentie en waar je deze binnenin vasthoudt.....

....je begint werkelijk te BEGRIJPEN hoe je JE HOOGSTE TOEGANG/KENNIS MOET TOEPASSEN op hoe je je huidige en volledige leven hier leeft...

Als elke lineaire bestaansvorm zich overgeeft aan niet-lineaire, vibrationele, energetische....

....degenen van VERBINDING door middel van gevoel, verbinding met hun HELE LICHAAM/ENERGIE/WEZEN/AANWEZIGHEID....

.....dan zal wat elke beschouwde realiteit begint te verschuiven.

Waar iedereen in geloofde, zal ook veranderen.

Het zal niet langer iets "daarbuiten" zijn, het zal zijn met je eigen Hogere Zelf/Universele Zelf aspecten...

....hier om je te leiden, je te leren, je te laten zien, voor je te zorgen, voor je te zorgen en jezelf te worden...

.....zoals je stelt je ECHT volledig open en ZORGT er echt voor om je volledig te verbinden en JEZELF TE VERSMENGEN (Verenigen) in hetzelfde wezen....

.....in EEN WEZEN, dat niet meer afgescheiden wordt....

....in die EENHEID en wetende dat dat niet overeenkomt met iets van je oude....

.....in je eigen NIEUWE AARDE ASPECT dat volledig verbonden is en Alles-dat-is....

....om DIT LICHTWEZEN te WORDEN met elke ademhaling....

....om deze JIJ te ZIJN, die feitelijk een 5 Dimensionale Bestaan ​​(en veel verder) leeft....

.....die daadwerkelijk hogere dimensionale werkelijkheden door jou ervaart....

......in plaats van alleen maar "woorden" die je zegt of herhaalt (wat nog steeds een activering is, maar het is veel langzamer, omdat je de woorden niet echt VOELT en BEWUST LEEFT ...

Woorden zijn ENERGIE... ze zijn gecodeerd met jouw ENERGIE...

.....ze zijn gecodeerd met je mentaliteit, je grenzen, je overtuigingen, je angst of je weten, je gebrek of je liefde, je egoïsme of je vrijgevigheid, je vriendelijkheid, je medeleven, je respect ...

......ze zijn GECODEERD en ze zenden deze CODES (coördinaten) uit ...

.....ze zenden Heilige Geometrie en Quantum Realiteiten uit om vorm aan te nemen ...

....als een trillingsreactie.

Elke cel zendt uit, je energie "spreekt", je hele lichaam een ​​levende, ademende zender van dat wat je in je waarneemt / vasthoudt als je "realiteit" ....

"vertelt" het kwantumveld, het verenigde bewustzijnsveld wat te "teruggeven" vibrerend” voor jou....

.....als een werkelijke ervaring om je te helpen meer te ontwaken, je te helpen meer op te ruimen, je te helpen meer te herinneren, je te helpen OOK JE PUURSTE ALLES TE LEVEN....

...... terwijl je TERUGKEERT naar ESSENTIE binnenin jou...

.......door het transformeren, oplossen en loslaten van al die scheidings-/dualiteitsprogrammering die in je lichaam (dichtheid) is gehuisvest....

BEGRIJPT JE VOLLEDIG, met elke cel en deeltje van je hele lichaam/wezen, wat BEWUSTZIJN IS?

Begrijp je echt hoe alles leeft, ademt, innerlijk verbonden is en hoe alles wat je doet, zegt, voelt, vasthoudt, spreekt....

.....verzendt UIT voor jou...

.....en de enige manier waarop je "een keuze krijgt" is wanneer je volledig aanwezig bent, afgestemd op elk niveau en volledig bewust als PURE LIEFDE hier?

VOELEN is nodig....

.....je moet DEZE VERBINDING volledig VOELEN om je hier volledig te HERINNEREN.

Je moet DEZE VERBINDING volledig LEVEN ..... met elke Heilige Ademhaling ...

JOUW ACTIES ZIJN ENERGIE ...

......deze SPREKEN ENERGETISCH voor jou ...

....op een Quantum-niveau, niet lineair ...

.....deze acties zijn geometrisch gecodeerd en creëren ook een vibrationele terugkeer naar jou ...

.....deze acties dicteren de dimensie die je lichaam inneemt, relatief aan fysieke dichtheid en licht.

Lineair schept de ene werkelijkheid.....

....niet-lineair schept een andere….

ELKE ADEM creëert, elke actie creëert, elke gedachte creëert, elke mentaliteit/geloof creëert, alles is levend/levend/ademend en werkt door middel van harmonischen....

.....alle werkelijkheden zijn “coördinaten” die werden “gekozen” door ieders GECODEERDE ENERGIE....

...je fysieke lichaam is ENERGIE...

...waar materie vorm heeft aangenomen...

....deze fysieke materie wordt constant herwerkt/gehercodeerd op een DNA, genetica en hele lichaam sjabloonniveau in een steeds sneller tempo....

.....je lichaam zendt dimensionale coördinaten uit....

....die de dimensionale ervaring bepalen die je werkelijk hebt...

....deze coördinaten zijn ingebed in je DNA....

......en gedicteerd door hoe lineair (samengetrokken/afgescheiden) of kwantum (uitgebreid/verbonden/verenigd) je diep van binnen bent, met je hele lichaam/wezen en elk aspect van je leven…..

Multi-dimensionaal bestaan ​​is in niets zoals jullie oude realiteiten waren...

....om deel te nemen, moet je eigenlijk BEGRIJPEN OP EEN GEHEEL NIEUW NIVEAU, je Zielsniveau

.....wat betekent dat je vanuit een heel andere plaats/ruimte functioneert dan je ooit deed...

.....als je "natuurlijke" plek....

Je “natuurlijke plek” verandert van je hoofd naar je hart naar je hogere hart naar je hele ziel....

....wat betekent dat je hele realiteit constant zal verschuiven terwijl je deze overgang maakt met je hele lichaam, leven, wezen… van diep binnenin jou.

WIJ bevinden ons in de trillings-/frequentiebandbreedtes waar WERKELIJK VOLLEDIG BINNENIN VERBINDEN OM WERKELIJK TE BEGRIJPEN meer dan belangrijk en noodzakelijk is om deze nu/volgende fase “gemakkelijker” en eenvoudig voor iedereen te laten zijn.

Als je hart gesloten is, zul je een tijdje in de war zijn, omdat je hele lichaam door een overgang gaat van lineair naar niet-lineair, wat "tijd" kost, omdat dit op DNA-niveau gebeurt ... niet een lineaire.

LEEF je MAGIE, LEEF JE VREUGDE, LEEF JE SCHILDERIJ…. LEEF DE ZUIVERHEID VAN JE ZIEL....

.....de onschuld van je zuivere kind dat herboren/opnieuw geboren en ervaren wordt voor de "allereerste keer", om de zuiverheid van deze LIEFDE TE HERINNEREN DAT WIJ ALLEMAAL HIER ZIJN....

Leef volledig VERANTWOORDELIJK voor AL UW ENERGIE, zonder rechtvaardiging/verontschuldiging voor dat wat u diep van binnen ziet, dat anderen misschien nog niet kunnen zien/begrijpen of waarnemen.

Leef vanuit de ZUIVERHEID van dat wat je BENT

Leef vanuit Vrijgevigheid, Vriendelijkheid en Zorgzaamheid.

Leef die diepe innerlijke verbinding....

....open je hart volledig...

....anders ben je losgekoppeld en kun je niet de grootsheid ervaren die beschikbaar is met elke bewuste ademhaling....

Deel je Licht, want dit is je Bewuste Energie die verheft, verheft, inspireert en DE MANIER TOONT ​​voor anderen om te KIEZEN LEEF ook onze genialiteit….

VERGEET NIET... het menselijke aspect zal angst kiezen, leven vanuit programma's/overtuigingen en mentaliteiten die ieders eigen gebrek aan verbinding en innerlijke kracht versterken als liefde hier.

Dit is een niet-verbonden staat, dit is ieders hart nog steeds gesloten en levend vanuit de wantrouwende staat....

Ieders ERVARINGEN zijn om deze muren rond het hart naar beneden te halen, zodat het volledig kan openen en "laat dat alles" pijn, frustratie, woede, wantrouwen, ik werd onrecht aangedaan en de energie de schuld geven...

....zodat hun menselijk hart zich genoeg kan openen om hun eigen Hoger Hart te activeren/openen....

De hele borstwand moet dichtheidsprogramma’s van scheiding (schuld, schaamte, schuld, verraad-energieën) openen enopruimen....

....en het, evenals het keelgebied/de achterkant van de nek en het hele hoofd, moet door een enorme opruiming gaan om dit te laten gebeuren….. VERGEET NIET dat de onderste helft van het lichaam “overlevingsmodus, manipulatie, angst, wantrouwen, ook energieën compromitteren....

.....dus het hele lichaam moet een belachelijke hoeveelheid programmering (coördinaten/codes) opruimen die ieders lichaam (verbonden) aan oude 3D-versies van de aarde verbond....

......aangezien de aarde niet alleen 3D is zoals "eens geloofde", nu is het een multidimensionale aarde met de coördinaten voor meerdere dimensies die beschikbaar zijn, maar om deze toegang te krijgen met je fysieke lichaam, moet er een heel evolutieproces plaatsvinden (vindt plaats en versnelt in alle nu ).

Dit enorme proces is de VOLLEDIGE EVOLUTIE van al het DNA, via FOTONISCH LICHT (je Ziel & Kosmische aspecten), waar je FOTONISCH DNA het Teleportie-apparaat is...

.....waarbij je fysieke lichaam constant opnieuw wordt gekalibreerd, gehercodeerd, opnieuw geconfigureerd, net als hele leven".

JOUW NIEUWE AARDE WERKELIJKHEDEN worden door veel dingen bereikt...

.....het is niet slechts "één" ding...het is ALLES....

Je vermogen om dit Bewust te doen, komt door je eigen Volledige Belichaming-processen terwijl je DNA zichzelf continu herschrijft, terwijl de rasters in je lichaam je continu online/offline brengen, terwijl de sjablonen in je lichaam en voor de basis van je hele realiteit volledig worden gereconstrueerd /herdaan.

Allemaal nieuwe codes, allemaal nieuwe algoritmen, allemaal nieuwe schema's, alles nieuw...

......het “hoe” en het “waarom” en “wanneer” volledig tegengesteld aan hoe alles ooit was....

INSCHAKELEN... VOLLEDIG VERBINDEN... VOLLEDIG OPEN...

....JE HART, JE GEEST, JE HELE LICHAAM, JE HELE WEZEN moet volledig aan boord zijn....."deel" van jou, "deel van je leven" ... is de beperkte manier, de gefractaleerde manier, het beperkte zicht en je grenzen die je zelf hebt opgelegd ....

.....nu kost het IEDEREEN EN JE HELE LEVEN....

....vanuit deze kwantumruimte, deze vibratie, deze energieën zijn nu hier...

Blijf creëren, ontdekken, leven je opwinding, je vrijheid, je gelukzaligheid, je magische alles ook...

.....terwijl je VRIJHEID en VREDE VAN BINNEN KIES, terwijl je volledig van binnenuit verbinding maakt, zal je lichaam een ​​DNA-hercoderingsproces starten om " bouw nieuwe coördinaten” voor welke dimensie het fysiek zal innemen en creëert ook jouw TRILLINGSRESPONS/RETURN!

Stem volledig af, met elk deeltje/aspect van jou... om MEER TE BEGRIJPEN.... en meer, toen meer, toen meer...

....van "voorbij" de kleinheid die we allemaal ooit 'realiteit' noemden, want alles is zooooooooooooooooo veel meer!

Open je hart volledig om uit te breiden naar je hele lichaam.

STRETCH je geest voortdurend...

.....stem af op de frequenties van alles van diep van binnen, hoor/zie/voel de ENERGIE, de coderingen, het zenden en BEWUST SCHAKELEN VAN JE EIGEN ONTVANGSTMODUS EN ZENDENMODUS... beide.

De kristallen in je Krystallijne Lichtlichaam doen dit op natuurlijke wijze voor je.

Uw fotonisch Lichtlichaam "beheert" de coördinaten natuurlijk en organisch ook voor u!

Eer je fysieke Lichtlichaam-DNA omdat het "hard" voor je werkt.

Ondersteun het volledig, luister er volledig naar en het zal je op zijn beurt ondersteunen, maar niet op een lineaire manier, want het gaat ook volledig Quantum!
.
Een Bewustzijn